Bokstavligt talat – Samtal i stan

companions_BT_ill.jpg

Illustrationer hämtade ur boken “Bokstavligt talat – Samtal i stan”, som jag också är upphovsman till.

Om boken: “Jag har lyssnat på samtal som pågår mellan människor runt om i staden – brottstycken av mänsklig kommunikation. “Så länge jag kan minnas har jag lyssnat till samtal. Många gånger har jag skrivit ner det jag hört eller försökt memorera det. Att för ett ögonblick få kliva in i en annan människas liv och sedan kliva ut igen är en utomordentlig sysselsättning”, berättar Cornelia Waldersten i sin inledning. De nedtecknade dialogerna bildar tillsammans en kontaktkarta över vår tid som är både rolig, gripande, märklig och ibland helt surrealistisk.”

TAGS: