Ballerina Closet

companions_BC1.jpg

Framtagning av visuell och konceptuell helhet av varumärket samt utformning av kommunikation och säsongskoncept.

TAGS: , , ,